De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Skagen ? Efter 1801

Skagen

Jægerkorps

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

?

Organisation

Ikke yderligere oplysninger.

Litteratur

Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark

Begtrup, G., 1978 (genoptryk), p. 544

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 201

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,