De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Aalborg ? Efter 1801

Aalborg

1. afdelings 1. kompagni

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1870

Organisation

1. afdeling var opdelt i 2 kompagnier. Optegnelser fra 1803 viser, at 1. kompagni da talte 6 overofficerer, 10 underofficerer, 1 tambur og 74 borgere, i alt 91 mand. 2. kompagni talte 4 overofficerer, 11 underofficerer, 1 tambur og 100 borgere, i alt 116 mand. Der var blevet leveret 108 geværer, mens 52 var anskaffet af borgerne selv. 1. kompagni havde rød fane, og 2. kompagni havde gul fane. På siden gengives mønstringen, som den blev overvåget af amtmand von Pentz 17. august 1803.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Købmand Simon Ploug 1801-?
Kaptajn Joseph Nielsen [1814]
Kaptajn ? [1814]
Premierløjtnant Jacob Hoppe [1814]
Premierløjtnant Iver Kogsbøl [1814]
Sekondløjtnant Lars Nørregaard [1814]
Sekondløjtnant Christian [1814]
Sekondløjtnant Jens [1814]
Adjudant Friderich Wilhelm Bula [1814]
Sekondløjtnant Jacob Henrik v. Lundt [1833]-1842
stadshauptmand Købmand Hans Wigelsen [17. august 1803]
Kaptajnløjtnant Købmand Jørgen Kruuse null
Premiereløjtnant Købmand Jacob Hoppe null
Sekondløjnant Guldsmed Heinrich Schillerup null
Fændrik Organist Mathias Frost null
Adjudant Organist Joh. Georg Dulstein null
Kommandørsergent Maler Christian Høg Wandahl null
Sergent Købmand Ole Hansen null
Underofficer Podemester Bertel Dochedahl null
Underofficer Hattemager Gottlieb Maybaum null
Underofficer Hattemager Jens Ollste null
Underofficer Skrædder Johannes Widsted null
Underofficer Sejlmager Christian Daniel Pedersen null
Underofficer Skræddermester Peder Hausig null
Underofficer Guldsmed Jens Jacobsen Peistrup null
Underofficer Bødker Mathias Widsted null
Underofficer Købmand Mathias Rostrup null
menig Parykmager Lorents Höch null
menig Skrædder Jochum Gløde null
menig Drejer Niels Grønbech null
menig Købmand Byrge Qvist null
menig Garver Mathias Falckenberg null
menig Snedker Jens Nielsen Overlade null
menig Felbereder Morten Hullin null
menig Skomager Hans Peder Larsen null
menig Værtshusholder Christen Klim (forvist) null
menig Skrædder Rasmus Nielsen Lund null
menig Værtshusmand Peder Michelsen null
menig Vognmand Simmon Olsen null
menig Værtshusmand Peder Didrichsen null
menig Podemester Søren Thidsted null
menig Skomager Martin Lindbom null
menig Klejnsmed Chr. Nielsen Brand null
menig Sejlmager Chr. Nielsen Ørslev (uøvet) null
menig Bødker Christian Møller (syg) null
menig Købmand Christen Hilligsøe null
menig Bogbinder Christian Sadolin null
menig Maler Christian Bruun (syg) null
menig Købmand Peder Høybroch null
menig Felbereder Hans Lund null
menig Værtshusmand Iver Næbye null
menig Skrædder Heinrich Johannes Ravn null
menig Købmand Magnus Ackermann (uøvet) null
menig Slagter Lars Jensen Wisse null
menig Tobaksentreprenør Fridrich Obel null
menig Handelsmand Heinrich Wulff Bendix null
menig Slagter Thomas Christensen null
menig Skomager Rasmus Mathiesen null
menig Parykmager Jacob Bang null
menig Sadelmager Johnas Lantzel null
menig Blikkenslaget Fridr. Wilhelm Mayer (uøvet) null
menig Klupvært Niels Møller null
menig Købmand Frantz Holm null
menig Værtshusmand Niels Jensen null
menig Vinhandler Svend Christian Holst (syg) null
menig Købmand Peder Siødring null
menig Værtshusmand Peder Christian Thaarup null
menig Vinhandler Jens Krogtved null
menig Købmand Michel Malling (forvist) null
menig Sejlmager Hans Rigelsen null
menig Købmand Carl Ackermann null
menig Handelsmand Raphael Hartvig (uøvet) null
menig Købmand Johan Jochen Lassen (forvist) null
menig Værtshusmand Bøg null
menig Skomager Ole Kløbe null
menig Farver Christian Wibroe null
menig Snedker Jens Ulff null
menig Bødker Niels Kiersgaard null

Billeder

1803

Borgerofficer i Aalborg Borgervæbnings 1. afdelings 1. kompagni
Borgerofficer i Aalborg Borgervæbnings 1. afdelings 1. kompagni
Menig i Aalborg Borgervæbnings 1. afdelings 1. kompagni
Menig i Aalborg Borgervæbnings 1. afdelings 1. kompagni

1842

Aalborg Borgervæbnings 1. afdelings 1. kompagni
Aalborg Borgervæbnings 1. afdelings 1. kompagni

Litteratur

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. s. 162

Nykjøbing paa Mors 1299-1899

Christensen, Villads Chr., 1902, p. s. 137

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Aalborg: Historie og Hverdag

Riismøller, Peter, 1942, p. s. 195-197

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. s. 151