De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Aabenraa ? Efter 1801

Aabenraa

Det Ridende Korps

Oprettelsesår

1766, o.

Nedlæggelsesår

1848

Organisation

null

Litteratur

Åbenrå Bys Historie. 1721-1864

Hvidtfeldt, Johan og Peter Kr. Iversen (red.), 1967, p. 123-130

Åbenrå Bys Historie. Indtil 1720

Hvidtfeldt, Johan og Peter Kr. Iversen (red.), 1961, p. 76-90

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,