De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Aabenraa ? Efter 1801

Aabenraa

Sikkerhedskorpset

Oprettelsesår

1848, 17./24. marts

Nedlæggelsesår

1848

Organisation

Forslag om korpsets oprettelse blev fremført, før byens borgere fik kendskab til Rendsborgmødet, men da budskabet herom nåede til byen, blev der hurtigt truffet beslutning om at anskaffe sig 200 geværer, og der blev åbnet for tilmeldinger. Korpset blev afvæbnet i april 1848 efter de danske troppers indmarch.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Chef Kaptajn Hans Bruhn 1848-1848

Litteratur

Åbenrå Bys Historie. 1721-1864

Hvidtfeldt, Johan og Peter Kr. Iversen (red.), 1967, p. 123-130

Åbenrå Bys Historie. Indtil 1720

Hvidtfeldt, Johan og Peter Kr. Iversen (red.), 1961, p. 76-90

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,