De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Sønderborg ? Efter 1801

Sønderborg

Det frivillige Jægerkorps/Borgerkorpset

Oprettelsesår

1808, o.

Nedlæggelsesår

1848

Organisation

Byens borgere var efter krigsudbruddet i 1807 blev øvet i skydning, og senere blev der forlagt flere korps til byen, bl.a. mandskab til byens batteri og et kompagni af Dronning Louise Augustas Livjægerkorps. Unge mænd i byen dannede da Det frivillige Jægerkorps. Der optrådte siden et borgerkorps ved fyrstelige besøg i 1840'erne, bl.a. 1844. Det ses ikke af litteraturen, om det var samme korps.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Chef Peter Hansen 1808, o.-

Litteratur

Sønderborg bys historie I

Hjelholt, Holger (red.), 1960, p. 43, 167-168, 214, 253-254.