De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Ebeltoft ? Efter 1801

Ebeltoft

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1809

Organisation

I 1803 var der 17-19 borgere i 2. afdeling, der havde officerer fra 1. afdeling. Efter kgl. ordre af 21. januar 1809 omdannedes borgervæbningen til herefter kun at bestå af et artillerikorps.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 227-228

Æbeltoft og omegn

Bøttiger, L.J., 1894,

Da borgervæbningen skulde indføres

Dröhse, E., p. 69-80

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199-201

Ebeltoft - købstadsliv i 700 år

Jensen, Knud Chr. og Jakob Vedsted, 2001, p. 87-89, 108-11

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Ebeltoft Købstads historie

Rasmussen, P. og G. Albeck, 1951, p. 210-211, 367-368