De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Aalborg ? Efter 1801

Aalborg

Det frivillige Jægerkorps

Oprettelsesår

1801, o.

Nedlæggelsesår

1855, 4. april

Organisation

Ifølge optegnelser fra 1803 havde korpset på dette tidspunkt 3 overofficerer, 3 underofficerer, 2 halvmåneblæsere og 30-35 borgere. I alt 43 mand. Korpset havde selv anskaffet sig mundering med geværer, sidegeværer og patrontasker. På siden gengives mønstringen sådan, som den blev overvåget af amtmand von Pentz 17. august 1803. Korpset blev forøget efter nedlæggelsen af artilleriet i 1809, i hvert fald blev der gjort en indsats for udfylde de ledige numre. Ifølge kancelliskrivelse 7. august 1829 skulle medlemmerne kun tjene i 12 år, hvis de kunne erstattes af andre. I 1837 talte korpset 87 mand. I 1840 er korpset medtaget i Baggesens oversigt over borgervæbninger, der er organiseret som regulært militær. Der var da 1 kompagni med 4 officerer og 83 mand. I 1842 oplyser en årsberetning i borgervæbningens stambog, at korpset var reglementeret til 72 menige foruden over- og underofficerer. Korpset består da fortsat af handelsbetjente og unge håndværkere, om end der kun var 69 menige i den aktive styrke.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Købmand B. Christensen [1803]
Premiereløjtnant Handelsbetjent A. Biörn [1803]
Sekondløjnant Købmand N. Wigelsen [1803]
Oberjæger Handelsbetjent O.H. Lund [1803]
Oberjæger Ikke besat [1803]
Oberjæger Handelsbetjent L. Steenberg [1803]
Halvmåneblæser Bødkerdreng Ole Christensen [1803]
Halvmåneblæser Parykmagerdreng Jens Nikolay [1803]
Jæger Handelsbetjent C. Hou [Kou?] (forvist) [1803]
Jæger Købmand Frior Simon [1803]
Jæger Handelsbetjent P.C. Willemoes (syg) [1803]
Jæger Handelsbetjent H. Bay [1803]
Jæger Købmand J. Christensen (forvist) [1803]
Jæger Handelsbetjent H. Hass [1803]
Jæger Handelsbetjent St. G. Kierullf (forvist) [1803]
Jæger Handelsbetjent L. Christensen [1803]
Jæger Handelsbetjent N. Hilligsøe (forvist) [1803]
Jæger Handelsbetjent N. Malling [1803]
Jæger Handelsbetjent W. Akkermann [1803]
Jæger Bagersvend Jørgen Holm [1803]
Jæger Handelsbetjent A.J. Aastrup (forvist) [1803]
Jæger Handelsbetjent F. Holst [1803]
Jæger Guldsmedesvend C. Due [1803]
Jæger Felberedersvend D. Mathiasen [1803]
Jæger Drejer C. Hiorth [1803]
Jæger Handelsbetjent J. Borup [1803]
Jæger Handelsbetjent Wæder [1803]
Jæger Handelsbetjent F. Karmark [1803]
Jæger Handelsbetjent D. Simon [1803]
Jæger Handelsbetjent R. Kogsbølle (uøvet) [1803]
Jæger Toldskriver J.C. Møller (fri med consent) [1803]
Jæger Ikke besat [1803]
Jæger Købmand S. Winckel [1803]
Jæger Købmand J. Wigelsen [1803]
Jæger Købmand H. Saurbier [1803]
Jæger Købmand A.R. Sommerfeldt [1803]
Jæger Købmand O. Falkenberg [1803]
Jæger Handelsbetjent P.C. Møller [1803]
Jæger Ikke besat [1803]
Jæger Ikke besat [1803]

Billeder

1803

Borgerofficer i Aalborg Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps
Borgerofficer i Aalborg Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps
Menig i Aalborg Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps
Menig i Aalborg Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps

Litteratur

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. s. 162

Nykjøbing paa Mors 1299-1899

Christensen, Villads Chr., 1902, p. s. 137

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Aalborg: Historie og Hverdag

Riismøller, Peter, 1942, p. s. 195-197

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. s. 151