De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Kalundborg ? Efter 1801

Kalundborg

1. afdeling

Oprettelsesår

1800

Nedlæggelsesår

1853

Organisation

Afdelingen havde ifølge "Tabel over hele Styrken af det borgerlige Militaire i Danmark", 1803, 5 officerer og 126 borgere.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Købmand Wisti Raae 1800-
Premierløjtnant Bager Johan Brunst [1814]
Sekondløjtnant Møller Niels Holst [1814]
Fændrik Jens Børgesen [1814]

Billeder

1842

Kalundborg Borgervæbnings 1. afdeling
Kalundborg Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Kalundborgs borgervæbning

Waagepetersen, Christian, 1976, p. 167-181