De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Kalundborg ? Efter 1801

Kalundborg

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1822

Organisation

Afdelingen havde ifølge "Tabel over hele Styrken af det borgerlige Militaire i Danmark", 1803, 6 officerer og hele 215 menige.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Premierløjtnant Købmand Nicolaj Wenuleth 1801-1806
Kaptajn Købmand Nicolaj Wenuleth 1806-1814
Sekondløjtnant Skræddermester Wilhelm Gotfred Hein [1804]
Løjtnant Købmand Niels Dyrlund Osterman 1801-1812

Litteratur

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Kalundborgs borgervæbning

Waagepetersen, Christian, 1976, p. 167-181