De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Skagen ? Efter 1801

Skagen

1. afdeling (infanteriet)

Oprettelsesår

1802

Nedlæggelsesår

1853, før

Organisation

I februar 1803 indberettes fra amtet til Danske Kancelli, at afdelingen havde 1 kaptajn, 1 løjtnant, 6 underofficerer, 1 tambour og 33 borgere, men i december 1803 hedder det til samme, at infanteriet havde 42 mand foruden kaptajner. Afdelingen havde sammen med 2. afdeling 40 musketter med bajonetter, mens kun officererne havde sabler. I 1803 var der ingen fane. I 1810 talte 1. afdeling 1 kaptajn, 1 løjtnant, 6 underofficerer, 1 spillemand og 36 borgere. I 1853 fandtes der ifølge optegnelser ingen borgervæbning i byen.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Otto Christian Ferslev [1814]
Løjtnant Anders Erichsen Brønnum [1814]

Billeder

1803

Borgerofficer i Skagen Borgervæbnings 1. afdeling (infanteriet)
Borgerofficer i Skagen Borgervæbnings 1. afdeling (infanteriet)
Menig i Skagen Borgervæbnings 1. afdeling (infanteriet)
Menig i Skagen Borgervæbnings 1. afdeling (infanteriet)

Litteratur

Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark

Begtrup, G., 1978 (genoptryk), p. 544

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 201

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,