De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Skagen ? Efter 1801

Skagen

2. afdeling

Oprettelsesår

1802

Nedlæggelsesår

1822?

Organisation

I december 1803 indberettes fra amtet til Danske Kancelli, at 2. afdeling havde 54 mand og blev kommanderet af officerer fra 1. afdeling. Afdelingen havde sammen med 1. afdeling 40 musketter med bajonetter, mens kun officererne havde sabler. Afdelingen ophævedes formodentligt i 1822.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Jacob Andersen [1814]
Løjtnant Niels Jensen Degn [1814]

Litteratur

Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark

Begtrup, G., 1978 (genoptryk), p. 544

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 201

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,