De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Skanderborg ? Efter 1801

Skanderborg

1. afdeling

Oprettelsesår

1801, o.

Nedlæggelsesår

1830

Organisation

I november 1803 bestod styrken af 1 kaptajn, 1 fændrik, 2 underofficerer, 1 tambur og 30 "borgere eller gemene". Ingen - heller ikke officererne - havde da uniformer. Underofficererne havde lånte kårder og kaptajnen en sabel.