De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Bogense ? Efter 1801

Bogense

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1837

Organisation

I 1803 havde afdelingen en styrke på 5 overofficerer, 6 underofficerer, 3 tamburer og pibere og 84 borgere. I januar 1804 bestod styrken af 110 mand, hvoraf 21 havde mundering. Der var 40 geværer med bajonetter og 45 uden. Officererne havde tillige sabler. Fra 1807 findes en beskrivelse af, hvordan borgervæbningen holder vagt/udgik langs kysten efter englænderne. I 1837 fremsattes forslag om, at borgervæbningen fremover skulle indgå i brandkorpset.

Billeder

1803

Borgerofficer i Bogense Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Bogense Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Bogenses historie, 4 bind

Jacobsen, H.H., 1982-1988, p. bd. I: s. 53, Bd. II s. 157-169

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 200