De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Bogense ? Efter 1801

Bogense

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1822

Organisation

I april 1803 bestod afdelingen af 2 overofficerer, 4 underofficerer og 85 mand. Der var ingen geværer, men disse var bevilget og blev afventet. I indberetning til Danske Kancelli april 1803 oplyses, at der var unge mennesker i byen, der var villige til at danne et frivilligt korps, helst et jægerkorps. De ønskede at få våben og ammunition betalt. Der er ingen oplysninger om, at korpset virkelig blev dannet. Som i så mange andre købstæder ophævedes 2. afdeling i 1822; mandskabet indgik herefter i brandkorpset.

Litteratur

Bogenses historie, 4 bind

Jacobsen, H.H., 1982-1988, p. bd. I: s. 53, Bd. II s. 157-169

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 200