De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Frederikssund ? Efter 1801

Frederikssund

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1845

Organisation

I 1801 bestod denne afdeling af 28 mand. Fanen blev leveret i september 1801 og bar indskriften "Vivát! Borgerskab og Troskab". Forud for ophævelsen i 1845 blev det udtalt, at borgervæbningen ikke fungeret siden 1807, da dens våben blev overdraget til landeværnet. Kæmnerregnskaberne viser dog, at flere af byens købmænd i 1807 havde lagt penge ud for anskaffelsen af nye våben. Disse udlæg fik de tilbage, da våbnene i 1810 blev solgt til Fynske Infanteriregiment, som dette år var indkvarteret i byen.

Billeder

1803

Borgerofficer i Frederikssund Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Frederikssund Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 23-24

Købstaden Frederikssunds historie

Christoffersen, Knud B., 1986, p. bd. I: 56-57

Da Borgervæbningen i Frederikssund holdt parade

Jansen, H.C., 1967, p. 6-8, 6-7

Frederikssund og købstaden Slangerups Historie

Sundbo, Arne, 1937, p. Bd. 1: 68-69, 382-384. Bd. 2: 47.