De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Nykøbing M.

Nykøbing M.

Borgervæbninger før 1801

Det ældste mønstringsregister for Nykøbing er fra 1556 og viser, at byens væbning på dette tidspunkt talte 119 mand. Disse var: 1 fændrik (Niels Mikkelsen), 21 mand med hagebøsser og telrør, 20 mand med spids og harnisk, 25 mand med harnisk og hellebarder og 52 mand kun med hellebarder.
I 1588 talte væbningen 125 mand: 53 hageskytter, 23 mand med harnisk og spids, 2 mand med slagsværd og 47 mand med hellebarder eller fjerderspyd. I år 1600 talte væbningen 85 mand: 48 hageskytter, 17 mand med harnisk med spidser og 20 mand med hellebarder. I 1624 talte væbningen 116 mand: 61 hageskytter, 13 mand med harnisk og 42 mand med hellebarder.

Litteratur

Nykjøbing paa Mors 1299-1899

Christensen, Villads Chr., 1902, s. s 136-139

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842