De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Skanderborg

Skanderborg

Borgervæbninger før 1801

Byen er ikke med på de bevarede mønstringsruller fra 1500- og 1600-tallet. Et eksisterende korps fik i 1747 ny fane. I 1762 udgjorde borgervæbningen af 54 mand, fortrinsvis af folk med borgerskab. Kaptajn var parykmager Friderich Benner. Der konstateredes dette år flere mangler i korpset, bl.a. manglede 10 mand geværer, og 3 mand manglede bajonetter. Borgervæbningens funktion var bl.a. at paradere ved kongeligt besøg, fx ved Frederik 5.s besøg i 1749.