De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Tønder

Tønder

Borgervæbninger før 1801

I 1633 oprettedes et skyttekompagni i byen på basis af den ældre tradition, Fastelavnslavet. I 1731 blev dette korps privilegeret af Christian 6. Korpsets funktion var bl.a. at afholde parade og danne æresvagt ved kongeligt besøg. I 1693 eller mere sandsynligt: i 1742 oprettedes desuden et ridende korps, der var et militært korps, der bl.a. fungerede som æresgarde. I 1747 fik korpset tilladelse til at kalde sig "Frederiksgarden". Dets virksomhed svandt hen efter 1767.

Litteratur

Tønder Ringriderkorps' historie

Andresen, Ludwig, 1937, s. 4-18

Tønder 1243-1943

Eskildsen, Claus, 1943, s. 100-102

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Tønder gennem Tiderne. Skrevet af danske Historikere, 1. halvbind

Mackeprang, M. (red.), 1943, s. 220-223

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837

Ribe i April 1848

Stemann, J.D., 1915, s. 1-37, Ribe Amt