De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Ringsted

Ringsted

Borgervæbninger før 1801

Den ældste bevarede mønstringsrulle er fra 1583 (57 mand), den næste er fra 1593 (113 mand). Borgere i parade hilste Christian 5. på dennes rejse gennem rigerne i 1749, ellers ingen oplysninger.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 71-72

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236