De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Skive

Skive

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

Ingen borgervæbning i 1800-tallet

Funktioner

Ceremonielle pligter
Parade ved kgl. besøg og lignende.

Videreførte funktioner

Politikorps
Politikorpset hørte ind under brandkorpset, og dets primære opgave var dels at afspærre og dels at opretholde ro og orden ved ildebrande.

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 193-194

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 201, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914