De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Skive

Skive

Borgervæbninger før 1801

Allerede i 1558 blev byen borgervæbning mønstret til 71 mand, i 1588 til 87 mand, og i 1598 til skulle byen stille med en borgervæbning på godt 60 mand. Af disse skulle 35 mand være skytter, 15 mand skulle udrustes med lange spyd og andre 15 mand med hellebarder.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 193-194

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 201, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914