De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Ebeltoft

Ebeltoft

Borgervæbninger før 1801

En mønstringliste fra 1588 angiver Ebeltofts borgervæbning til 153 mand. Der skal tages forbehold mht. til korrektheden af kilden, da dette antal er meget højt i forhold til det daværende indbyggertal i købstaden. I en optælling fra år 1600 angives borgervæbning til 127 mand. I 1700 blev der foretaget mønstringer ligesom i mange andre kystbyer dette år. Den lange fredsperiode i 1700-tallet betød, at borgervæbningen mistede betydning og praktisk talt forsvandt.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 227-228

Æbeltoft og omegn

Bøttiger, L.J., 1894

Da borgervæbningen skulde indføres

Dröhse, E., s. 69-80, Randers Amts årbog

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199-201, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Ebeltoft - købstadsliv i 700 år

Jensen, Knud Chr. og Jakob Vedsted, 2001, s. 87-89, 108-11

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914

Ebeltoft Købstads historie

Rasmussen, P. og G. Albeck, 1951, s. 210-211, 367-368