De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Ærøskøbing

Ærøskøbing

Borgervæbninger før 1801

Ingen oplysninger.

Litteratur

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837