De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Vordingborg

Vordingborg

Borgervæbninger før 1801

Den tilsyneladende eneste bevarede mandskabsrulle fra 1593 angiver 90 mand.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 51-52

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842