De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Næstved

Næstved

Borgervæbninger før 1801

Ældste bevarede mandskabsrulle fra 1593 angiver 210 mand; ellers er oplysningerne meget sparsomme. Borgervæbningen organiseredes i 1786.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 60

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Næstved 1135-1935

Smith, Otto, 1935, s. 143