De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Bogense

Bogense

Borgervæbninger før 1801

I 1558/1562 angives byens borgervæbning til 86 mand. I år 1600 talte borgervæbningen 76 mand; heraf var de 15 mand udrustet med harnisk, 24 mand havde hellebarder, 36 mand var skytter, og 1 mand havde anden bevæbning.

Litteratur

Bogenses historie, 4 bind

Jacobsen, H.H., 1982-1988, s. bd. I: s. 53, Bd. II s. 157-169

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 200, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236