De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Frederikshavn

Frederikshavn

Borgervæbninger før 1801

Byen var ikke købstad.

Litteratur

Præstø Købstads og Klosters Historie

Nielsen, N.V., 1899, s. 101-104