De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Frederikssund

Frederikssund

Borgervæbninger før 1801

Se Slangerup.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 23-24

Købstaden Frederikssunds historie

Christoffersen, Knud B., 1986, s. bd. I: 56-57

Da Borgervæbningen i Frederikssund holdt parade

Jansen, H.C., 1967, s. 6-8, 6-7, Hjemmeværnsbladet

Frederikssund og købstaden Slangerups Historie

Sundbo, Arne, 1937, s. Bd. 1: 68-69, 382-384. Bd. 2: 47.