De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Lemvig

Lemvig

Borgervæbninger før 1801

Den ældste bevarede mønstringsrulle er fra 1588 (60 mand). I år 1600 talte borgervæbningen 54 mand.

Litteratur

Nykjøbing paa Mors 1299-1899

Christensen, Villads Chr., 1902, s. 137

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 201, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236