De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Nysted

Nysted

Borgervæbninger før 1801

Den ældste bevarede mønstringsrulle er fra 1558 (98 mand); den næste er fra 1593 (90 mand) og derpå fra 1624. I indberetning til Danske Kancellli [udateret, er 1802] anføres, at 1. afdeling er oprettet i 1798 og 2. afdeling i 1801.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 143-144

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837