De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Thisted

Thisted

Borgervæbninger før 1801

Thisted modtog ligesom andre købstæder regelmæssigt ordre om at organisere en borgervæbning op gennem 1500-tallet. Den ældste bevarede mønstringsrulle er fra 1556 (132 mand), den næste fra 1583 (170 mand). I 1600 bestod væbningen af 91 mand bestående af skytter med stormhuer og folk med lange spyd og hellebarder. Men herefter er der ikke oplysninger om et borgerkompagni før 1801.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 180

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 201, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Thisted Købstads Historie

Sørensen, Svend, 1997, s. 102-103