De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Stubbekøbing

Stubbekøbing

Borgervæbninger før 1801

De ældste bevarede mønstringsruller er fra 1583 (160 mand), 1593 (142 mand) og 1624. Ellers ingen oplysninger.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 157-158

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236