De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Skælskør

Skælskør

Borgervæbninger før 1801

Den ældste bevarede mønstringsrulle er fra 1583 (194 mand), den næste fra 1593 (167 mand). Ellers ingen oplysninger.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 63-64

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236