De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Aabenraa

Aabenraa

Borgervæbninger før 1801

Et udtryk som "byens våben" omtales flere gange under de voldsomme krigshandlinger og troppebevægelser af både danske og udenlandske tropper, der hærgede Aabenraa især efter 1627 og frem til 1660, men der er ikke fundet omtale af en egentlig borgervæbning. Byen fik en ny byfane 1724 med rød skarlagen, silkefrynser og røde silkebånd om stangen; den blev anvendt ved fyrstelige besøg. Aabenraa Ridende Korps (eller Det aabenraaske Grønne Corps") blev oprettet 1766 i anledning af den kommende dronning Caroline Mathildes gennemrejse. I 1734 var der tillige blevet dannet et skyttekorps i byen med det formål at øve sig i skydning med bøsser og fremme venskab, fred og velmenende kristelig samdrægtighed!

Litteratur

Åbenrå Bys Historie. 1721-1864

Hvidtfeldt, Johan og Peter Kr. Iversen (red.), 1967, s. 123-130

Åbenrå Bys Historie. Indtil 1720

Hvidtfeldt, Johan og Peter Kr. Iversen (red.), 1961, s. 76-90

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842