De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Frederiksværk

Frederiksværk

Borgervæbninger før 1801

Intet borgerkorps.

Litteratur

General Classens Frederiksværk - før og nu

Bennike, Lise, Jølver, Henning m.f.l, 1980, s. 80-86

Det frederiksværkske Korps. Frederiksværk 1926

Christensen, Carl Erik, 1926

Frederiksværks frivillige bevæbnede Corps i: Krudtværket på Frederiksværk 1758-1958

Eriksen, Egon, 1958, s. 144-147

De Brune Husarer. Frederiksværks hjemmeværn for 160 år siden

Jansen, H. Chr., 1966, Hjemmeværnet