De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Sorø

Sorø

Borgervæbninger før 1801

Ved Frederik 5.s besøg i Sorø i 1749 var der opstillet borgere i parade på torvet, men der er ikke bevaret andre optegnelser om en egentlig, organiseret borgervæbning.

Litteratur

Sorø Bys Historie gennem tre Hundrede Aar

Cour, L.F. la, 1938, s. 140-145