Kort over Kalundborg 1787

Kortet er tegnet af en kaptajn Lønborg i 1787. Her ses Kalundborgs fire porte placeret i forhold til byen. Nørreport ses markeret som nr. 20, Østerport som nr. 13, Vesterport som nr. 27 og Lænkeporten som nr. 30.

Kilde: P. Paludan: Beskrivelse af Staden Callundborg. Kbh. 1788.