Kort over Køge i 1200-tallet

Her vises placeringen af byportene samt byens indhegning i Køge, som disse tog sig ud i slutningen af 1200-tallet. Det ses, at Broport ikke er markeret på kortet. Den Møllegades port, der omtales hos Matthiassen, er ikke med. Den ville i så fald have været placeret omtrent midt i palisadelinien.

Kilde: Helge Nielsen (red.): Køge Bys Historie, bd. 1, Køge Kommune, Køge, 1985