Udsnit af Mariboprospekt 1767

I dette udsnit vises lågen nærmere. Det er en af Maribos fire bomme, men ud fra prospektet lader det sig ikke afgøre, hvilken der er tale om. Lågen ses i en anden udformning end på Resens billede, hvor der ses en stakitlåge.

Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968.