Frederik 5. ankommer til Ringsted 1749

På Grønvolds prospekt ses et lavt stakit hen over vejen. Dets lidt mangelfulde udseende kan måske skyldes, at byen brændte 1747, altså kun 1½-2 år før, kongen kom til byen. Det ses, at man er i færd med at bygge huse op.

Kilde: Grønvolds stik til Frederik den Femtes Rejse gennem Rigerne, 1749.