Korsørporten, Skælskør

Oprindeligt formål -
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale Træ
Bygningsform Portbue, Bom
   
Opført før 1592
Nybygget -
Nedrevet
   
Bemærkninger "Corsøer-Porten, saa kaldet fordi den gaaer ud til Corsøer, ligger nordvest for Byen og Kirken; stod tilforn neden ved Lov-Søen, som endnu er kiendelig af de mange Stene og Pæle (..) og blev denne Port derfor fordum kaldet Porten ved Lov-Søe eller Lov-Søe-Port og Broe. Anno 1592 blev denne Port og Broe ganske repareret med Port-Stolper og Hammer over med ny Pæle i Grunden, og Steen-Broe lagt paa Broen (..)

Denne Broe og Port er nu borte, og man kiøre der som man kan i Huller og blandt Steen; Siden Sudergaden og flere Gader ned til Lov-Søen ere forsvundne, er Porten forflyttet ind i Byen og sat der hvor Sudergaden før begyndte, og det gamle Raadhus, hvilken Gade og Raadstue-Plads nu kaldes Klintevænget: Denne Port kaldes nu i disse Tider af nogle Vesterport, da den ligger i nord-vest eller rettere i nord, og da Hyrdeporten ikke mere er eller ansees som Port, som den var i Byens Velmagt, men nu kuns er et Leed og en Udkiørsel til Byens Marker, kaldes denne Port generaliter Vester-Port, eller den kaldes Bommen og Norder-Bom, at distingvere den fra den Øster-Bom og Port: Den kaldes Bommen, fordi i lang Tid der har været baade Port og Bom". (Peter Edvarsen Friis: Underretning om Skælskør Købstad, 1759, s. 113-118.)

   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Skælskør.