Østerport, Skælskør

Oprindeligt formål -
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale -
Bygningsform Portbue
   
Opført -
Nybygget -
Nedrevet
   
Bemærkninger "Øster-Port, paa den øster Ende af Byen, som og kaldes Smedstrup-Port, fordi den staaer paa det Sted, hvor Schielschiør Kiøbstæd og Bonde-Byen Smedstrup paa den sønder Ende øster ud baade samles og adskilles, og som Smedstrup-Bye har sit Leed midt paa deres Bye, hvorigiennem, siden Strand-Veien og den Banke mesten ere ubrugelig, de meste Korn-Vare, Brænde etc. indføres, saa har Schielschiør deres Port strax hos og Consumptions-Contoir, hvor Betientene boer og nøie observere alle Ting; Dog troer jeg ikke, at nogen Bonde-Bye har saa sterk Connexion og Familiaritet med nogen Kiøbstæd, som paa dette Sted." (Peter Edvarsen Friis: Underretning om Skælskør Købstad, 1759, s. 113-118)
   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Skælskør.