Strandporten, Skælskør

Oprindeligt formål -
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale -
Bygningsform -
   
Opført -
Nybygget -
Nedrevet
   
Bemærkninger "Strand-Porten er det yderste af Schielschiør ved Strand-Banken nordøst ud og fra Øster-Port af er en Gade paa 10 til 12 Huse og Gaarde; Borgere paa den ene Side og Bønder paa den anden Side, at som Smedstrup Bønder boer paa den sønder Side, saa Schielschiør Borgere paa den norder Side i en Gade; Den kaldes Strand-Porten; thi Schielschiør gamle alfare Vei til og fra Byen gik ad Strand-Banken, som nu er mesten forfalden og Veien ubrugelig, saa der maa kiøres igiennem Hesselbye og Smedstrup: Denne Port staaer nu, hvor Schielschiør Huse og Boeliger ender: I forrige Tider kaldes denne Port Cappels-Port eller Cappels-Leed af Cappels-Vænge, som ligger derved og viser Schielschiør Territorium, hvor vidt det gaaer paa den Kant, og uden Tvil har denne Strand-Port neden for Strand-Banken staaet i forrige Tider der, hvor nu Strand-Ledet er, som skiller Schielschiør og omkring-liggende Bondebyers Grund og Jorder” (Peter Edvarsen Friis: Underretning om Skælskør Købstad, 1759, s. 113-118).
   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Skælskør.