Vesterport, Ålborg

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse Bolig, Fængsel
Bygningsmateriale Træ, Murværk
Bygningsform Porthus
   
Opført før 1445
Nybygget 1482, 1554, 1798
Nedrevet 1878
   
Bemærkninger Forholdet mellem Vesterport og en mulig forgænger ved navn Muret Port er ikke helt afklaret. Vesterport eller Muret Port nævnes første gang 1445, men denne port får en afløser før 1554, for dette år omtales 'den inderste Vesterport'. Det var den gamle, og den blev stående, og kaldtes Muret Port, hvad der kan tyde på, at den nye port ikke var muret.

Værnfeldt fremfører, at Muret Port opførtes 1482, men skriver ikke hvorfor. Det lyder bare lidt underligt, da den nævnes i kilderne allerede 1445. Det kan kun forklares således, at den Vesterport, der omtales i 1445, var Muret Ports forgænger.

Vesterport var en toetagers bygning, med embedsbolig foroven og fangehul i kælderen – ”Rakkerens Hule” - og Jens Griis, byens tjener, havde sin bolig ovenpå, oppe i tårnet. Faktisk anvendtes porten også til fængsel helt indtil 1756, hvor kælderen blev fyldt op. Porten var desuden opbevaringsplads for markedsboder.

Fæstningsanlæggene fra 1631 bevirkede, at Vesterport måtte flyttes længere ud.

En ny Vesterport af træ opførtes i 1798.

1732 blev porten for trang til trafikken, og den udvidedes samtidig med, at man fjernede den øverste etage og udhulede undermurene. På siderne blev der kun stående et par 6 alen høje murrester, der pyntedes med fire store, forgyldte kugler, og

således stod Muret Port i 150 år, indtil den blev nedrevet, angiveligt i 1878.

Der fandt en udgravning sted af den gamle Vesterport i 1907. Den beskrives som en gul muret bygning, med en trappe med 11 trin op til et lille skydeskår i vestmuren. Porten var bygget omkring 1482. Porten blev stående efter 1554 og kaldtes senere for "tårnet over pumpen", eller "porten ved pumpen" etc.

   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Ålborg.