Skageport, Ålborg

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale -
Bygningsform -
   
Opført -
Nybygget -
Nedrevet
   
Bemærkninger Der fandtes 2 andre middelalderlige byporte, Skageport ved Ny Møllestræde, og Vandport ved Østerå. De var formentlig senmiddelalderlige. Skageport omtales i kilderne 1495 og 1547, men blev overhalet af bebyggelsen.
   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Ålborg.