Vandport, Ålborg

Oprindeligt formål -
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale -
Bygningsform -
   
Opført -
Nybygget -
Nedrevet
   
Bemærkninger Der fandtes to andre middelalderlige byporte, Skageport ved Ny Møllestræde, og Vandport ved Østerå. De var formentlig senmiddelalderlige.
   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Ålborg.