Strandport, Korsør

Oprindeligt formål -
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale -
Bygningsform -
   
Opført -
Nybygget -
Nedrevet
   
Bemærkninger Som beskrevet under Strandporten, er det usikket, hvor mange porte der var i Korsør. Fra Frederik 5.’s rejse 1764 fortælles, at ”byens porte var især illuminerede, på begge sider lige op til gavlspidsen, og derimellem de høje herskabers navne”. Det tyder altså på, at der var mere end én port. La Cour skriver dog, at i 1830 havde Korsør stadig kun 1 byport - måskel skal det forstås som indgangsport? (s. 319). Der findes nemlig fysiske rester af en port i Korsør, men det er ikke klart, om ”Strandporten”, indlemmet i Madam Baggers gård 1824, er den gamle byport. Hvis det er tilfældet, har der været to byporte i Korsør, sådan som det antydes i beskrivelsen af Frederik 5.’s rejse (Hellesen et al.).
   
Billeder
Miniature af billedet Foto af StrandportenFoto af Strandporten
På fotografiet ses en indmuret portbue i huset.
Kilde: Jette Kjærulff Hellesen m.fl. (red.): Korsør – strejftog gennem byens historie, Korsør, 1990. Foto K.B. Rasmussen, 1989
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Korsør.