Sønderbom, Hobro

Oprindeligt formål Konsumtionsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale -
Bygningsform Bom
   
Opført -
Nybygget 1836
Nedrevet 1851
   
Bemærkninger Hobro havde ikke regulære byporte, men én gang var den dog tæt ved at få det. 1749 krævede konsumtionsforpagteren i byen, købmanden Morten Kirketerp, at den blev mere forsvarligt indhegnet, idet han blev snydt for acciseindtægterne. Han stillede derfor følgende krav: for den søndre ende af byen skulle der være en solid port og et plankeværk, og ligeledes skulle der være en solid port ved broen. Derudover skulle der være bomme for Skibsgade, Viborggyden og ved en have.

Bystyret udtalte, at der ved byens søndre ende, ved Skibsgaden og ved broen stod bomme i god stand, mens bommen ved Viborggyden var i mindre god stand. Man gled udenom kravet om at opføre en port ved Sønderbom, og det blev heller aldrig til noget.

I 1836 blev Sønderbom forandret til en svingbom.

   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Hobro.