Nordertor/Nørreport, Flensborg

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse Bolig
Bygningsmateriale Murværk
Bygningsform Porthus
   
Opført 1170-1182
Nybygget 1284, 1595
Nedrevet Ikke nedrevet
   
Bemærkninger Nordertor er det yngste af Flensborgs porttårne. Da byen fik købstadsprivilegier i 1284, blev det gamle porttårn nedrevet og et nyt bygget op længere ude ad den gamle reisevej, omtrent på det sted, hvor nutidens huse i Norderstrasse nr.122/147 står.

Som følge af byens vækst blev det i 1595 nødvendigt at rive porten ned igen. Samtidig byggede man en ny noget nord for den gamle, og det er den Nordertor, der står i Flensborg i dag.

På porten stod Christian 4.'s valgsprog "Regna firmat pietas" - gudsfrygt styrker rigerne. Porten var bygget ind i den øvrige bebyggelse og var indtil 1896 den eneste indgang til byen fra nord. Man mener, at porten lukkedes med en svær jerndør.

   
Billeder
Miniature af billedet Das NordertorDas Nordertor
På fotografiet ses porten som en meget stor og massiv bygning. Den er kamtakket og forsynet med vinduer, der angiver etagernes placering i bygningen.
Kilde: Fotografi fra før 1880. I Flensborg Avis, 13. august 1986
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Flensborg.