Friesisches Tor, Flensborg

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse Bolig
Bygningsmateriale Murværk
Bygningsform Porthus
   
Opført 1350
Nybygget -
Nedrevet 1840
   
Bemærkninger Da denne port også optræder i jordebogen fra 1436, er den sandsynligvis bygget omkring 1350 som de andre porte i byen. Den gamle stavemåde var "Vresendore". Porten stod, hvor husnumrene 4/11 findes i Friesischen Strasse.

Der er ikke overleveret kilder til tårnets udseende, og der findes ikke billeder af det. På Braunius' prospekt fra 1588 ses porten som en tårnlignende overbygning. Det er vel ikke usandsynligt, at porten var opbygget som de andre porte.

Også her var der en bolig indrettet til dme, der havde tjeneste i porten. Af byens retsprotokol kan man se, at en mand ved navn Hans Tonnessen i 1560'erne både boede og arbejdede i porten.

Sandsynligvis var det kun bønder, håndværkere eller omkringrejsende småhandlende, der benyttede denne port, idet alle andre har brugt gennemgangsvejen fra nord til syd.

Man kender ikke til ombygninger og reparationer på Friesisches Tor, men ved kun, at den blev revet ned i 1840.

   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Flensborg.